• KVALITETSPRODUKTER
  • MINIMUM 6 MÅNADERS PRODUKTHÅLLHARHET VID LEVERANS
  • LEVERANS 24 TIMMAR FRÅN BESTÄLLNING

 

Utställningar 2022

 

2022-10-06 till 2022-10-08 - Danska Veterinärkongressen, Nyborg Fyn - Representerat av Swevet

2022-11-02 till 2022-11-04 - Finska Veterinärkongressen, Helsingfors - Representerat av Vetman