• KVALITETSPRODUKTER
  • MINIMUM 6 MÅNADERS PRODUKTHÅLLHARHET VID LEVERANS
  • LEVERANS 24 TIMMAR FRÅN BESTÄLLNING

 

Erbjudanden

 

Blodgastillbehör

      15% rabatt fram till 28 februari 2024

         (Priset visas i er kundkorg)  

Vi kompletterar vårat sortiment inom blodgas tillbehör med blogassprutor från BD och kapillärrör från Vitrex.

Produkterna är kompatibla med vårt veterinärspecifika blodgas instrument för små- och stordjur som finns till kampanjpris.

BD blodgassprutor är ytbehandlade med ett kalciumbalanserad lithiumheparin vilket minimerar risken för spädningsfel och koagelbildning utan att kompromissa med mätningen av parametrar. Förutsättningar som krävs för att lyckas med provtagning och analys av följande parametrar:

Blodgaser: pH, pCO2, pO2
Elektrolyter: joniserat calcium (iCa), natrium (Na), kalium (K), klorider (Cl)
Metaboliter: glukos (GLU) och laktat (LACT)
Hemoglobin (Hb) och hematokrit (Hct)
Urea (BUN) och kreatinin (CREA)