• KVALITETSPRODUKTER
  • MINIMUM 6 MÅNADERS PRODUKTHÅLLHARHET VID LEVERANS
  • LEVERANS 24 TIMMAR FRÅN BESTÄLLNING

 

Utrustningspaket

 

 
Diasystem Vet erbjuder fri installation av instrument mot en mindre månadsförbrukning av analyser beroende på val av utrustningspaket.
Paketlösningar (Bas, Medium och Anpassat) är anpassade för att möta våra kunders efterfrågan av högkvalitativa instrument och tester med kortare bindningstider vid tecknande av avtal.

 

Utrustningspaket Bas

Utrustningspaketet Bas innehåller instrument inom

allmän kemi och specialkemi

 

Detta utrustningspaket ger er en kostnadseffektiv lösning där ni kan analysera allmän kemi, både med paneler och singelanalyser.

Med special kemin kan ni analysera infektionsmarkörer som SAA och CRP, pankreatit cPL och fPL, hormoner och många fler parametrar. Instrumentet kan även analysera SAA, IgG och progesteron till häst.

Båda instrumentet svarar ut resultaten i kvantitativa resultat, dvs koncentrationen i blodet.

Instrument kemi              Instrument special kemi

Tester                              Tester

 

Kontaktformulär om erbjudande Bas

 

 

 

Utrustningspaket Medium

Utrustningspaketet Medium innehåller instrument inom

allmän kemi, specialkemi och hematologi

 

Se utrustningspaketet Bas ovan för information för allmän kemi och special kemi.

Hematologi instrumentet är ett veterinärspecifikt instrument som ger svar inom minuter. Med 34 parametrar erbjuder instrumentet en omfattande mängd resultat för att säkerställa diagnostik med hög kvalitet och precision.

Med en exklusiv mjukvara för veterinär användning, med fler dimensionell laserteknik för säker bedömning av blodceller. Inkluderar reagens för bestämning av retikulocyter.

Instrumentet är enkelt att använda och underhålla. Skattergram och histogram för tolkning av resultat

 

Instrument Hematologi

 

Kontaktformulär om erbjudande Medium

Utrustningspaket Anpassat

 Med utrustningspaketet Anpassat utformar vi ett paket till er, efter era önskemål. Vi finns även behjälpliga att göra en gemensam behovsanalys av er verksamhet och er framtida målsättning mer ert lab.

 

Kontaktformulär om erbjudandet Medium